انواع صرع

صرع کوچک دکتر بهروز مولوی

صرع کوچک

صرع کوچک در تشنج ابسانس یا صرع کوچک نواحی حسی دستگاه عصبی مرکزی آسیب می بیند. این عارضه در بین کودکان ... ادامه مطلب
صرع بزرگ دکتر بهروز مولوی

صرع بزرگ

صرع بزرگ در این مطلب توضیحاتی در خصوص صرع بزرگ ارائه می شود. انواع صرع تاکنون انواع گوناگونی از تشنج ... ادامه مطلب